Nowy adres siedziby Inter Kas S.C. >>> ul. Siewna 11, 40-339 Katowice
logo

MOBILE ONLINE

Cena netto: 1499 PLN

Fiskalizacja, programowanie, szkolenie: GRATIS


MOBILE ONLINE to najmniejsza kasa fiskalna ONLINE na rynku, z którą udasz się w dowolne miejsce, by sprzedać swoje usługi lub produkty.Po prostu Wrzuć ją do teczki lub wsadź do kieszeni. Teraz dodatkowo została wyposażona w bezprzewodowe interfejsy komunikacyjne.  Do wyboru użytkownika jest moduł WiFi/Bluetooth lub modem GPRS.
 


Urządzenie fiskalne, które komunikuje  się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK , inaczej Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.
Posiada interfejsy do komunikacji bezprzewodowej. W zależności od modelu jest to WiFi, Bluetooth, modem GPRS/LTE.
System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę. Wydruki na papierze o szerokości 57 mm sprawiają, że paragony są bardziej czytelne, i krótsze, dzięki czemu rzadziej wymieniamy rolkę papieru. Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

SENTO ONLINE

Cena netto: 1790 PLN
Promocja (netto): 1750 PLN

Zobacz

BONO ONLINE

Cena netto: 2490 PLN

Zobacz

K10 ONLINE

Cena netto: 1690 PLN

Zobacz

ONE ONLINE

Cena netto: 1990 PLN
Promocja (netto): 1790 PLN

Zobacz