Nowy adres siedziby Inter Kas S.C. >>> ul. Siewna 11, 40-339 Katowice
logo

SOGA Moblie - obsługa zdalnych bonowników


Coraz bardziej popularna i zdobywająca coraz szerszą rzeszę zwolenników forma sprzedaży kelnerskiej za pomocą tzw. zdalnych bonowników została również uwzględniona w naszym programie. Dodatkowy moduł pozwalający na współpracę pomiędzy bonownikiem kelnera pracującego na sali lub obsługującego klientów w ogródku letnim a jednostką główną z zainstalowanym oprogramowaniem SOGA.

Cena za każdy zdalny bonownik podłączony do systemu.Zapytaj o szczegóły

KC-Eksport

Cena netto: 499 PLN

Zobacz

KryptoMAIL

Cena netto: 0 PLN

Zobacz

KC-Menadżer

Cena netto: 10000 PLN

Zobacz

HotelOnLine

Cena netto: 0 PLN

Zobacz