Nowy adres siedziby Inter Kas S.C. >>> ul. Siewna 11, 40-339 Katowice
logo

SOGA Moblie - obsługa zdalnych bonowników


Coraz bardziej popularna i zdobywająca coraz szerszą rzeszę zwolenników forma sprzedaży kelnerskiej za pomocą tzw. zdalnych bonowników została również uwzględniona w naszym programie. Dodatkowy moduł pozwalający na współpracę pomiędzy bonownikiem kelnera pracującego na sali lub obsługującego klientów w ogródku letnim a jednostką główną z zainstalowanym oprogramowaniem SOGA.

Cena za każdy zdalny bonownik podłączony do systemu.Zapytaj o szczegóły

mikroSubiekt dla Windows

Cena netto: 0 PLN

Zobacz

POS-Mobile (zdalne bonowniki)

Cena netto: 500 PLN

Zobacz

Sello

Cena netto: 0 PLN

Zobacz

Biuro GT

Cena netto: 0 PLN

Zobacz