Nowy adres siedziby Inter Kas S.C. >>> ul. Siewna 11, 40-339 Katowice
logo

KryptoMAIL


KryptoMail jest oprogramowaniem służącym do szyfrowania poczty elektronicznej. Jego zaletą jest zapewnienie poufności i integralności przesyłek wymienianych pomiędzy użytkownikami Internetu. Oprogramowanie ściśle integruje się z popularnymi programami pocztowymi takimi jak Outlook Express i Microsoft Outlook, pozwalając na zabezpieczenie poczty bez konieczności zmiany przyzwyczajeń i nawyków.

KryptoMail nie wymaga od użytkowników posiadania certyfikatów ani pamiętania haseł. Program posiada bazę korespondentów (może zostać zaimportowana z książki adresowej programu pocztowego), z którymi użytkownik ma zestawiony bezpieczny kanał. Ustanowienie bezpiecznego kanału pomiędzy użytkownikami jest proste i polega na przesłaniu dwóch wiadomości pocztowych.

KryptoMail nie wymaga istnienia żadnej infrastruktury, jego działanie oparte jest o klucze przechowywane w bazie korespondentów, która może być zlokalizowana np. na tokenie USB.

Informacje techniczne
  • System operacyjny: Windows 2000/2003/XP
  • Wykorzystywane algorytmy:
    • AES (poufność)
    • SHA-256 (uwierzytelnienie)
    • Diffie-Helman (negocjacja kluczy)


Zapytaj o szczegóły

SOGA Moblie - obsługa zdalnych bonowników

Cena netto: 490 PLN

Zobacz

Subiekt GT

Cena netto: 0 PLN

Zobacz

POS-Mobile (zdalne bonowniki)

Cena netto: 500 PLN

Zobacz

SOGA - moduł współpracy z programem hotelowym

Cena netto: 250 PLN

Zobacz