Nowy adres siedziby Inter Kas S.C. >>> ul. Siewna 11, 40-339 Katowice
logo

KryptoDYSK 2.1

Cena netto: 0 PLN

Fiskalizacja, programowanie, szkolenie: GRATISSkontaktuj się

Program KryptoDysk służy do szyfrowania danych zapisanych na dysku poprzez tworzenie wirtualnych dysków szyfrowanych. Wszystkie przechowywane na nich dane pozostają przez cały czas zaszyfrowane. Dysk szyfrowany wygląda i zachowuje się jak zwykły dysk w systemie i dostępny dla wszystkich aplikacji. Ponieważ szyfrowaniu podlega cała zawartość dysku, zabezpieczone zostają nie tylko dane przechowywane w plikach i katalogach, ale również ich nazwy, atrybuty, prawa dostępu itd.

Dyski szyfrowane są zakładane na dyskach systemowych, w obrębie istniejącego systemów plików. Dzięki temu mogą być one tworzone na dowolnych nośnikach np. dyskach stałych, nośnikach ZIP, pamięciach USB (flash memory), jak również płytach CD/DVD, a proces ich zakładania lub usuwania jest prosty i nie wymaga żadnych istotnych zmian w systemie.

Dzięki temu, iż algorytmy kryptograficzne i mechanizmy zabezpieczeń stosowane przez KryptoDysk są całkowicie niezależne od mechanizmów stosowanych przez system Windows, dyski szyfrowane mogą być bez przeszkód przenoszone pomiędzy komputerami, zachowując swoje właściwości po zmianie systemu operacyjnego. (pod warunkiem, że w nowym systemie działa Kryptodysk). Są również mało wrażliwe na potencjalne luki i błędy w zabezpieczeniach systemu operacyjnego.

Zastosowanie programu Kryptodysk daje gwarancję bezpieczeństwa danych w przypadku kradzieży komputera lub przekazania dysku twardego do serwisu. Zapewnia poufność danych na komputerach współdzielonych przez wielu użytkowników, w tym również zapewniają ochronę przed nieuprawnionym dostępem administratora systemu. Dzięki możliwości tworzenia dysków na nośnikach wymiennych (pamięć USB, płyty CD/DVD) zabezpiecza użytkownika przed ujawnieniem danych w wyniku ich zgubienia lub kradzieży.

Informacje techniczne:

Algorytmy i klucze
Wszystkie dane przechowywane na dysku szyfrowanym są szyfrowane przy użyciu algorytmu AES-128 lub AES-256, przy długości kluczy odpowiednio 128 i 256 bitów. Zastosowany tryb pracy algorytmu szyfrującego zapewnia, że kolejne sektory dysku, choćby w postaci jawnej były takie same, w postaci zaszyfrowanej będą nieprzewidywalne dla osoby nieuprawnionej i najprawdopodobniej różne od siebie.

Awaryjne odzyskiwanie danych
KryptoDysk umożliwia awaryjny dostęp do dysków szyfrowanych w przypadku utraty hasła lub zablokowania karty elektronicznej. Dla celów zapewnienia awaryjnego dostępu używany jest algorytm RSA, z kluczami o długości do 2048 bitów.

Szybkość pracy dysku szyfrowanego
Każdy rodzaj szyfrowania i deszyfrowania "w locie" (czyli na bieżąco podczas pracy) musi spowalniać pracę. W przypadku Kryptodyska spowolnienie to jest jednak w większości zastosowań praktycznie niezauważalne.

Wartości czasów dostępu do danych na dysku szyfrowanym oraz transferu danych do dysku zależą od konkretnego komputera, w tym od wykorzystywanego procesora. Testy zapisu i odczytu danych z dysków szyfrowanych na przykładowych komputerach umieszczono poniżej:

  1. 7-14 MB/s odczyt (w zależności od rodzaju odczytu: sekwencyjny lub z losowych pozycji), 8 MB/s zapis - testy wykonane na komputerze przenośnym z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz, z dyskiem 30 GB ATA 100, na pliku 256 MB.
  2. 10-11 MB/s odczyt, 7 MB/s zapis - testy wykonane na komputerze stacjonarnym z procesorem Intel Pentium 4 1,7 GHz, z dyskiem 40 GB ATA 100, na pliku 256 MB.

Wymagania systemowe

  • System operacyjny: Windows 2000/XP/2003.
  • Wolne miejsce na dysku: 5 MB
W przypadku wykorzystywania kart elektronicznych wymagana jest również karta ze sterownikiem w postaci biblioteki PKCS#11 oraz czytnik kartZapytaj o szczegóły

Subiekt GT Sfera

Cena netto: 0 PLN

Zobacz

SOGA - oprogramowanie dla gastronomii

Cena netto: 1490 PLN

Zobacz

SOHO - moduł współpracy z centralą telefoniczną

Cena netto: 490 PLN

Zobacz

POS-Mobile (zdalne bonowniki)

Cena netto: 500 PLN

Zobacz