Nowy adres siedziby Inter Kas S.C. >>> ul. Siewna 11, 40-339 Katowice
logo

KC-Menadżer


Oprogramowanie KC-Menadżer pozwala w prosty sposób ewidencjonować sklepy, gromadzić i analizować dane napływające z sieci sklepów a także centralnie sterować kartoteką towarów. To wszechstronne narzędzie do zarządzania siecią sklepów o w pełni konfigurowalnym stopniu kontroli procesów finansowych i logistycznych zachodzacych w sieci.Zapytaj o szczegóły

Subiekt GT

Cena netto: 0 PLN

Zobacz

KC-Eksport

Cena netto: 499 PLN

Zobacz

KC-POS

Cena netto: 0 PLN

Zobacz

HotelOnLine

Cena netto: 0 PLN

Zobacz