Nowy adres siedziby Inter Kas S.C. >>> ul. Siewna 11, 40-339 Katowice
logo

Gastro SZEF

Cena netto: 1690 PLN

Fiskalizacja, programowanie, szkolenie: GRATISSkontaktuj się

Program Gastro SZEF pozwala prowadzić gospodarkę magazynową firmy gastronomicznej. W oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaży, w tym sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wsad do kotła oraz zapotrzebowanie surowcowe. Dane z programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również z automatyczną dekretacją do wybranych systemów finansowo-księgowych.

Podstawowe funkcje

 • umożliwia prowadzenie gospodarki wielomagazynowej;
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży;
 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży;
 • pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur
 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napojów, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów
 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych
 • umożliwia porównananie sprzedaży z kosztem
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców
 • umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej
 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduków
 • pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny
 • prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych
 • prezentuje raporty historii artykułów
 • informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw
 • posiada raporty produkcji dziennej
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw)
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągnietą marżę na każdy dzień i miesiąc
 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty
 • posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników
 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców
 • umożliwia analize zapotrzebowania na surowce
 • posiada moduł automatycznych zamówień
 • umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów (wersja SQL)
 • umożliwia wprowadzanie dokumentów PZ, MM, SN za pomocą inwentaryzatora (wersja SQL)
 • umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat
 • prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową
 • umożliwia rejestracje kart rabatowych, lojalnościowych, przedpłaconych, dotowanych
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS
 • umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych
 • umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART
 • w wersji SQL umożliwia szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro POS


Zapytaj o szczegóły

SOHO - oprogramowanie dla hotelarstwa

Cena netto: 790 PLN

Zobacz

SOHO - moduł współpracy z centralą telefoniczną

Cena netto: 490 PLN

Zobacz

KC-Etykiety

Cena netto: 999 PLN

Zobacz

SOHO - moduł obsługi zamków elektronicznych

Cena netto: 490 PLN

Zobacz